Motor koruması

Ürün spesifikasyonu:

ZIEHL-ABEGG'in çoğu dıştan rotorlu motoru, termik şalterler (TB) ile donatılmıştır. Patlama korumalı dıştan rotorlu motorlarda sıcaklık sensörleri (TP) mevcuttur. IEC standart motorlara da sıcaklık sensörleri (TP) takılıdır.
ZIEHL-ABEGG, bu motorların korunması ve denetimi için termik şalterleri ve sıcaklık sensörlerini değerlendirmek amacıyla uygun ürünler sunar.

Özellikler ve nitelikler:

  • Entegre edilmiş olan termik şalterlerin (TB) denetimi için 3~ motor koruma cihazları, ısıl tam motor korumasının yanı sıra akımı fanlara kolay bir şekilde dağıtma imkanı sunar. 3~ motor koruma cihazına birden fazla fan bağlamak mümkündür ve bunun yanı sıra entegre edilmiş olan bir aşırı akım koruma cihazı, hat koruması sağlar (güvenlik fonksiyonu).
  • 1~ Motor koruma cihazları, bağlı olan bir motoru denetler (termik şalter TP). Sıcaklık sensörleri (TP) için gözlem cihazı, Ex korumalı motorların korumasını da sağlar.

Model:

Fonksiyon kapsamı:

  • 3~ Motor koruma cihazları: Manüel anahtarlama fonksiyonu, tam motor koruması, akım dağıtımı, hat koruması için aşırı akım koruma cihazı
  • 1~ Motor koruma cihazları: Manüel anahtarlama fonksiyonu, tam motor koruması
  • Sıcaklık sensörleri (TP) için gözlem cihazı, Ex korumalı motorların denetimi için de kullanılabilir. Motor kapanmasını kontrol etmek için röle çıkışı.