D serisi

Ürün spesifikasyonu:

Tek taraflı emişli, geriye doğru kavisli motor çarkı. 355 ile 560 mm arası boyutlarda mevcuttur. Böylelikle 16.000 m³/h'ye kadar hacimsel debiler ve 900 Pa'ya kadar azami statik basınç artışı elde edilebilir.

Özellikler ve nitelikler:

Havanın aksiyel bir şekilde girmesi ve çıkması gereken boru ve kanal fanlarında işletim için enerji optimizasyonlu. Havanın çapraz bir şekilde çıkması sonucu radyal fanlara kıyasla daha az miktarda saptırma kayıpları oluşur. Bu fanlar, elde edilebilen statik basınç artışları sayesinde aksiyel fanların basınç artışının yeterli olmadığı her türlü durumda kullanılabilir.

Motor konseptleri:

Dıştan rotorlu motorlar:

  • Fana uyarlanmış, entegre edilmiş kontrol üniteli EC teknolojisi ECblue
  • AC teknolojisi